Koffie de lichtboei

ANBI informatie

ANBI-gegevens 2024 

Naam 
Stichting Evangelisatievrienden Classis Dordrecht 

Fiscaal nummer (RSIN) 
858124427 

Contactgegevens 
Adres: Moelnaerstraat 9 
Postcode: 3371 HW 
Plaats: Hardinxveld-Giessendam
E-mail: info@evcdordt.nl 
Website: www.evcdordt.nl 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door bestuursleden die zijn gekozen in afstemming met de Classicale Evangelisatiecommissie Dordrecht. Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester. Alle bestuurders zijn belijdend lid van één van de gemeenten van de Gereformeerde Gemeenten.  

Op dit moment heeft EVC Dordt de volgende bestuursleden: 
W. van der Wal, voorzitter 
A. Hartog, penningmeester
W.L.C. Muilwijk, secretaris 
D. van Berchum, bestuurslid 
E. Vis, bestuurslid 
W. Paans, bestuurslid 
A. Burghout, bestuurslid 
W. Agteresch, bestuurslid 

Beloningsbeleid 

Aan bestuursleden worden slechts gemaakte onkosten vergoed. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 

 1. Het (financieel en/of anderszins) ondersteunen van het classicale evangelisatiewerk dat verricht wordt vanuit de evangelisatieposten Tilburg en Breda (door het Deputaatschap voor de Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten (Tilburg) respectievelijk de Stichting Evangelisatie Breda classis Dordrecht (Breda)); 

 2. Het bevorderen van betrokkenheid van ondernemingen/personen bij het evangelisatiewerk binnen de classis; 
 3. Het beleggen van bezinningsbijeenkomsten ten behoeve van het evangelisatiewerk binnen de classis Dordrecht; 
 4. Het verkrijgen van geldelijke middelen ten behoeve van het evangelisatiewerk dat verricht wordt vanuit genoemde evangelisatieposten Tilburg en Breda; 
 5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

     Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 

     De stichting streeft ernaar om tweemaal per jaar een ondernemersavond te organiseren. Op 16 november 2023 heeft een ondernemersavond plaatsgevonden over het thema ‘Personeel: vinden, binden en boeien'. In maart 2024 staat een volgende ondernemersavond gepland. Verder vindt regelmatig een kledinginzamelingsactie plaats. Ook organiseert EVC Dordt jaarlijks een dozenactie, waarmee met levensmiddelen gevulde dozen worden verkocht ten bate van het evangelisatiewerk.  

     Financiële verantwoording 

     Verwezen wordt naar de jaarcijfers van het jaar 2022. Deze jaarcijfers bevatten een verkorte balans en een toelichting.

     Ik heb een vraag

     Vragen over Het Geloof, de Bijbel, ons inloopcentrum of activiteiten?

     Deze website maakt gebruik van cookies

     Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

     Sluiten