Unsplash, Aaron Burden

De Bijbel

Bijbel de boei breda

De Bijbel

De Bijbel is het oudste boek ter wereld. Het is wellicht het meest bekende boek en behoort tot de meest vertaalde en verkochte boeken ter wereld. Sinds eeuwen lezen miljoenen mensen de Bijbel. Het is ook tot op de dag van vandaag het meest besproken boek. En niet zonder reden.

Wilt u praten over de Bijbel, er meer van weten? Kom langs bij De Lichtboei.

WAT VOOR BOEK IS DE BIJBEL?

De Bijbel beschrijft geschiedenissen vanaf het begin van de aarde. Dit boek gaat terug naar de tijd van de schepping van hemel en aarde en ook van de mens. De schrijver van de eerste vijf boeken in de Bijbel, Mozes, leefde rond 1400 voor Christus. De apostel Johannes, de schrijver van het laatste Bijbelboek, Openbaring, leefde in de eerste eeuw na Christus. Over die hele periode van ruim vijftien eeuwen gebruikte God meer dan veertig mensen om de 66 verschillende Bijbelboeken te schrijven. Mensen van verschillende afkomst en met verschillende gaven. Onder hen was een groot leider als Mozes, maar ook een schaapherder, een boer, een arts, een belastingambtenaar, een paar vissers... Toch zult ook u bij het lezen een wonderlijke eenheid opmerken. Dat komt omdat God Zelf die schrijvers leidde. Hun gedachten en de woorden die ze gebruikten werden hun ingegeven door de Heilige Geest. Daarom mogen we geloven dat de Bijbel woord voor woord het Woord van God is: door God zó bedoeld. Het is dus woord voor woord betrouwbaar.

De Bijbel is het Woord van God tot ons mensen. Het leert ons Wie God is, wie wij zijn en waarom Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft: Om zondige mensen van hun zonden en de straf daarop te verlossen en eeuwig gelukkig, zalig te maken. Door de Bijbel kunnen we God leren kennen en alleen in Hem ligt het eeuwige geluk.

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. (Johannes 17: 3)

Meer over de Bijbel?

Op de website van Bijbelcentrum.nl is meer informatie te vinden over allerlei thema's. Wat is de betekenis van Pasen of Pinksteren? Op deze website kunt u ook een gratis Bijbel bestellen!

HET UNIEKE VAN DE BIJBEL

IN ONTSTAAN

Als een boek door een aantal schrijvers is geschreven, denken ze eerst gezamenlijk na, er is een redactieraad, en dergelijke. De Bijbel is door meer dan veertig auteurs geschreven, afkomstig uit verschillende milieus, verdeeld over 1500 jaar en onder totaal verschillende omstandigheden. Mozes schreef in de woestijn, Johannes op het eiland Patmos. Toch is er eenheid in de boodschap!

IN ACTUALITEIT

Duizenden boeken worden geschreven en enthousiast ontvangen, maar zijn na één generatie alweer vergeten. Eeuwen lang heeft de Bijbel mensen aangesproken. Tot op de dag van vandaag worden mensen daardoor veranderd. Vinden mensen troost en door het geloof in Jezus Christus hun eeuwig geluk. De Bijbel is na duizenden jaren nog steeds krachtig en actueel.

IN HARMONIE

Stel dat tien beroemde schrijvers, van dezelfde leefwijze, dezelfde generatie, dezelfde cultuur, dezelfde opvattingen, dezelfde plaats, dezelfde taal, iets zouden schrijven over een controversieel onderwerp. Zou het geschrevene dan met elkaar overeenstemmen? Dat is onmogelijk. De Bijbel spreekt over honderden controversiële onderwerpen; toch is er onderlinge harmonie.

IN VERSPREIDING

Rond 250 v.Chr. werd het complete Oude Testament in het Grieks vertaald, de toenmalige wereldtaal. De Bijbel is sindsdien een van de boeken met de hoogste verkoopcijfers en is in de meeste talen vertaald: sommige delen in meer dan 2400.

ALS HET WOORD VAN GOD 

Het Woord van God is dus uniek om verschillende redenen. Voor christenen is het niet zomaar een boek, maar het geldt als het Woord van God.

Verder lezen over de Bijbel?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten